Sơn ghế da và đồ da

Gần đây công nghệ phục hồi ghế da bắt đầu du nhập Việt Nam. Bằng cách áp dụng nguyên liệu ngoại nhập chuyên cho da, qui trình chuẩn từ nhà sản xuất, kết hợp những con người tỉ mỉ mà hàng trăng bộ ghế da xe ô tô và ghế da Sofa tưởng chừng như bỏ đi đã được tân trang lại như mới.

Quảng cáo

Làm người khó