Dưỡng nhựa nội ngoại thất

Dưỡng nhựa nội ngoại thất
Đã xem: 242
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 

Bảo hộ người mua

Hoàn trả tiền đầy đủ nếu bạn không nhận được món hàng của bạn
Hoàn tiền Toàn bộ hoặc Một phần , nếu sản phẩm không như được mô tả
 Clear, rich dressing formulated to restore & protect the original look of rubber, vinyl and plastic surfaces. Revitalizes bumpers, moldings and trim pieces. Dries to a high gloss, weather resistant coating that will not attract dust. Sweet, banana fragrance. Available in quart size.VOC COMPLIANT. Meets CARB/OTC Regulations

Quảng cáo

Làm người khó