Dưỡng lốp và nhựa ngoại thất ô tô

Dưỡng lốp và nhựa ngoại thất ô tô
Đã xem: 409
Đánh giá:
4.67/5 trong 3 lượt 

Bảo hộ người mua

 
Hoàn trả tiền đầy đủ nếu bạn không nhận được món hàng của bạn
Hoàn tiền Toàn bộ hoặc Một phần , nếu sản phẩm không như được mô tả
Nhà sản xuất: PRO - Hoa Kỳ
 
 A high gloss, exterior gel dressing for use on tires, trim and bumpers. Revitalizes rubber, vinyl and plastic surfaces while leaving a rich, high gloss shine. The super thick, gel formula wipes on clear and lays down immediately.

Dries to a water repellant, non-tacky finish. Contains UV inhibitors. Safe for all rubber, vinyl and plastic. KOOKABERRY™ fragrance.contains no voc’s. Available in quart size. VOC COMPLIANT. Meets CARB/OTC Regulations.

Quảng cáo

Làm người khó