Ghế SOFA Da

    Ghế SOFA Da
    SOFA da màu sữa, phục hồi hư tổn do thời gian gây ra.
    Ghế SOFA
    Mới nhận em hàng này... em nó khó tính quá.