Có hay không chuyện sơn ghế da?

    10/01/2017
    Có hay không chuyện sơn ghế da?
    Sơn da, nghe rất lạ ngay cả với những người làm nghề bọc ghế da, dân xe ô tô, dân bán Sofa. Đây là một nghề mới, còn mới lắm chỉ khoảng 10 năm
    Auto Thái Tuấn
    ATT